Vergoeding

Vanaf 1 januari 2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Daarnaast wordt soms een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen.
Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, ook wanneer aanvullend verzekerd bent.
Dieetadvisering gaat ten laste van uw verplichte eigen risico. Uw zorgverzekeraar verrekend het verplichte eigen risico met u. Indien u niet verzekerd bent, ontvangt u een factuur conform tarief van de praktijk. Zie hiervoor ook onze leveringsvoorwaarden di-eetgezond.

Kijk hier voor actuele vergoedingen Diëtetiek in 2016!

Ketenzorg

Werkt uw huisarts met onze praktijk samen voor de behandeling van diabetes, COPD en hart en vaatziekten dan is de vergoeding via het huisartsenprogramma geregeld. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd.

Directe toegankelijkheid

Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist heeft hiervoor de opleiding gevolgd van de beroepsvereniging. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Tarieven

Diëtistenpraktijk Di-eetgezond hanteert het volgende tarief*:

Eerste consult 60 minuten €76,25 Telefonisch/ mailconsult €15,25
Vervolgconsult 30 minuten €30,50 Extra uitwerktijd €15,25
Vervolgconsult 15 minuten €15,25 Uittoeslag bij huisbezoek €25,00

*het tarief is opgebouwd in directe en indirecte tijd

Wat neemt u mee tijdens het eerste consult?

o uw zorgpas met het nummer van uw zorgverzekering
o een geldig legitimatiebewijs, een paspoort of rijbewijs
o een verwijsbrief van huisarts, tandarts of specialist
o eventueel een ingevuld voedingsdagboek van een aantal dagen wanneer u dat met de
diëtist heeft afgesproken. Klik hier voor een voorbeeld van een voedingsdagboek.

Reacties zijn gesloten.