Diëtisten met passie voor voeding

Tarieven

Dieetadvisering wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor 3 uur per jaar. Dit betekent dat je ongeveer 5 consulten vergoed krijgt.

2024

Voor 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Mocht je verhinderd zijn

Mocht je op het gemaakte tijdstip niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan vragen wij je dit zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur voor de afspraak, aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (eventueel voicemail inspreken), via e-mail of whatsapp.

Niet nagekomen afspraken of te laat afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Dieetadvisering voor Diabetes, CVRM (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en vaatklachten) en COPD wordt vanuit de ketenzorg vergoed, ook wel DBC genoemd. Zorg via de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico. Je hebt hier ook recht op in ieder geval 3 uur dieetadvisering per jaar. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Directe toegankelijkheid

Heb je geen verwijzing van een arts of specialist? Dan kan je via direct toegankelijkheid ook bij Di-eetgezond terecht. Zorgverzekeraar de Friesland, staat directe toegankelijkheid niet toe. Raadpleeg voor de volledigheid je verzekeringspolis. Ben je bij een van deze partijen verzekerd, dan is een verwijsbrief altijd noodzakelijk.

Uitschrijven dieetbevestiging

In sommige gevallen is het mogelijk om via de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. De belastingdienst heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Di-eetgezond kan deze verklaring dieetkosten/dieetbevestiging uitschrijven indien:

  • je onder begeleiding bent bij of onder begeleiding geweest bent bij Di-eetgezond voor het desbetreffende dieet;
  • het dieet vermeld staat in de officiële lijst van de belastingdienst;

De verklaring wordt alleen uitgeschreven over de periode dat het dieet daadwerkelijk is gevolgd. De diëtist bepaalt welke diëten er op de verklaring worden vermeld.  

Voor het uitschrijven van een dieetverklaring worden kosten in rekening gebracht voor 15 minuten. Indien je nooit bij Di-eetgezond onder begeleiding bent geweest dan kunnen wij geen verklaring dieetkosten voor je schrijven.

Tarieven

Indien er sprake is van onderstaande situaties, dan ontvang je een factuur voor de consulten:

  • je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar Di-eetgezond geen contract mee heeft;
  • je hebt meer dan 3 uur dieetadvisering nodig en je hebt hier geen aanvullende verzekering voor;
  • je verschijnt niet op de afspraak, zonder op tijd te annuleren;
  • je ontvangt liever de rekening zelf, buiten je verzekering om.

2024

Eerste gesprek € 82,50*
Vervolggesprek (30 minuten) € 41,25*
Vervolggesprek kort (15 minuten) € 20,63*
Uittoeslag bij huisbezoek € 27,50*
Niet verschenen zonder tijdig bericht € 25,-

*Bij gecontracteerde zorg hanteren we de tarieven van de zorgverzekeraar, deze kunnen afwijken van bovengenoemde tarieven.

De tijd die voor een consult in rekening wordt gebracht bestaat uit 2 delen:
  • Contacttijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent;
  • Overige tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.
  • De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Copyright 2018 Di-eetgezond.nl | Realisatie: Krabo Internetdiensten | Cookieverklaring | Privacyverklaring | Klachtenprocedure | Downloads