Diëtisten met passie voor voeding

Tarieven

In 2018 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering. Dit betekent dat je ongeveer 5 consulten vergoed krijgt. Di-eetgezond heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Diverse aanvullende verzekeringen vergoeden daarnaast ook dieetadvisering. Raadpleeg je verzekeringspolis of kijk op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.

Facturatie verloopt rechtstreeks via de zorgverzekeraar. Bij verzekerde zorg hanteren wij de bedragen die zijn vastgesteld door de zorgverzekeraar, deze zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Dieetadvies uit de basisverzekering gaat ten koste van het (wettelijk bepaalde) eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Wilt u meer lezen over het eigen risico, kijk dan op de volgende site: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

2019

Voor 2019 hebben wij ook met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het onderstaande schema verhelderd welke zorg wel/ niet vergoed wordt door de verschillende zorgverzekeraars.

Vergoedingsoverzicht zorgverzekeraar dietist 2019

Wil je weten in welke aanvullende pakketten dieetadvies wordt vergoed, kijk dan op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Mocht je verhinderd zijn

Mocht je op het gemaakte tijdstip niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan vragen wij je dit zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur voor de afspraak, aan ons kenbaar te maken. Dit kan telefonisch (eventueel voicemail inspreken), via e-mail of whatsapp.

Niet nagekomen afspraken of te laat afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 35,-. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Dieetadvisering voor Diabetes, CVRM (hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en vaatklachten) en COPD wordt vanuit de ketenzorg vergoed, ook wel DBC genoemd. Zorg via de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico. Je hebt hier ook recht op in ieder geval 3 uur dieetadvisering per jaar. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Directe toegankelijkheid

Heb je geen verwijzing van een arts of specialist? Dan kan je via direct toegankelijkheid ook bij Di-eetgezond terecht. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ (ook Ohra en Delta Lloyd) en de Friesland, staan directe toegankelijkheid niet toe. Raadpleeg voor de volledigheid je verzekeringspolis. Ben je bij een van deze partijen verzekerd, dan is een verwijsbrief altijd noodzakelijk.

Uitschrijven dieetbevestiging

In sommige gevallen is het mogelijk om via de belastingaangifte een bedrag af te trekken voor dieetkosten. Dit geldt uitsluitend voor diëten waarbij ze hebben berekend dat ze duurder zijn ten opzichte van een normaal voedingspatroon. De belastingdienst heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Di-eetgezond kan deze dieetbevestiging uitschrijven indien er sprake is van:

  • een officiële diagnose, gesteld door een arts en dit is vermeld op je verwijsbrief;
  • je bent onder begeleiding bij of onder begeleiding geweest bij Di-eetgezond;
  • er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven voor diëten die staan vermeld in de officiële lijst van de belastingdienst;
  • er wordt alleen een dieetverklaring uitgeschreven over de periode dat je daadwerkelijk onder begeleiding bent geweest en ook daadwerkelijk het betreffende dieet voorgeschreven hebt gekregen;

Voor het uitschrijven van een dieetverklaring worden administratiekosten in rekening gebracht. Indien je nooit bij Di-eetgezond onder begeleiding bent geweest dan kunnen wij geen verklaring dieetkosten voor je schrijven.

Tarieven

Indien je geen Nederlandse Zorgverzekering hebt of al je uren dieetadvisering zijn verbruikt dan kan je tegen betaling ook bij ons terecht.

Behandeling per kwartier € 17,50
Intake consult € 87,50
Vervolggesprek (30 minuten) € 35,-
Vervolggesprek kort (15 minuten) € 17,50
Uittoeslag bij huisbezoek € 20,-

Een consult bestaat altijd uit directe tijd en indirecte tijd. De tijd dat je contact hebt gehad met de diëtist is de directe tijd. Indirecte tijd is de tijd die de diëtist nodig heeft voor alle administratieve handelingen, het opstellen van het advies en rapportage/ overleg met verwijzer. Je bent hier doorgaans niet bij aanwezig.
De totaal bestede tijd die in rekening wordt gebracht, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Copyright 2018 Di-eetgezond.nl | Realisatie: Krabo Internetdiensten | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Klachtenprocedure | Downloads