Privacyverklaring persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Di-eetgezond dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via bijvoorbeeld de telefoon, de website, e-mail of tijdens het contact met de diëtist. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische en overige persoonlijke gegevens

Uw persoons- en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Waarom is dat nodig?
Di-eetgezond heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar inhoudelijke werkzaamheden, zoals het opstellen van een persoonlijk dieetadvies, en voor het afwikkelen van de financiële administratie.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Delen met derden
Tijdens de behandeling zal Di-eetgezond een rapportage aan de verwijzer sturen (begin- en/of eindrapportage). Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden als er sprake is van een overdracht naar een andere praktijk/ instelling, bij het aanvragen van machtigingen voor dieetvoeding en voor de financiële afwikkeling met de zorgverzekeraar. Di-eetgezond maakt hierbij gebruik van systemen voor beveiligde informatieoverdracht (bijvoorbeeld zorgmail, siilo en porta vita) of de post.

Indien u toestemming geeft kan informatie ook via reguliere mail of whatsapp verlopen. Het zelf versturen van persoonsgegevens via de reguliere kanalen valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw persoonsgegevens worden bij Di-eetgezond opgeslagen bij Evry Ensemble, met deze organisatie is een overeenkomst afgesloten om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Di-eetgezond blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie
Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Di-eetgezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, of heeft u overige vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Di-eetgezond, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 085-0211627 of via info@di-eetgezond.nl

Door contact met ons te zoeken of bij ons in behandeling te komen gaat u akkoord met deze opslagverwerking.

Mei 2018

Reacties zijn gesloten.